Home » Certificering BRL9335-1

Certificering BRL9335-1

24 november 2023

Gefeliciteerd GR De Peel B.V.! – Onze grondbank aan De Rips is als inrichting erkend door Rijkswaterstaat in het kader van Besluit Bodemkwaliteit.

In uitbreiding op de werkzaamheden binnen de Ploegmakers Groep, is Grond- en Reststoffenbank De Peel B.V. in 2022 de certificering gestart voor de inrichting van een Grondbank (BRL9335 – 1). Dit jaar hebben we de zowel de toelatingsaudit (januari) alsook de bedrijfsaudit (augustus) positief afgerond. Hierop hebben wij als GR De Peel de erkenning van Rijkswaterstaat mogen ontvangen voor: BRL9335 protocol 1 – Samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie.

Met dank aan de inzet van diverse collega’s waaronder René van Enckevort en Marieke van der Steenhoven. Ook dank aan de begeleiding van Solplus en Normec.

GR De Peel is klaar voor de toekomst, samen met u!